Algemene Voorwaarden

About Valencia behoudt ten alle tijden het recht de algemene voorwaarden met of zonder berichtgeving te wijzigen.

1. Artikel 1 - Algemeen
1.1. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van About Valencia gaat de afnemer akkoord met de algemene voorwaarden.
1.2. Alle verstrekte informatie op de website van About Valencia zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.
1.3. We zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
1.4. Wij verstrekken je persoonsgegevens nooit aan derden zonder hiervoor aan jou eerst uitdrukkelijk toestemming te vragen.

2. Artikel 2 - Overeenkomst
2.1. De overeenkomst tussen About Valencia en de klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en de bestelling heeft bevestigd.
2.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
2.3. About Valencia heeft het recht een bestelling of opdracht zonder opgave van reden te annuleren.

3. Artikel 3 - Klantgegevens
3.1. Bij bestelling van een product van About Valencia worden de klantgegevens opgenomen in het bestand van About Valencia. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

4. Artikel 4 - Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4.2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten.
4.3. Wanneer je een product tijdens een periode waarin in geen actie, korting of promotie geldt, kom je hiervoor achteraf ook niet in aanmerking.

5. Artikel 5 - Overmacht
5.1. In geval een verbintenis of (koop)overeenkomst niet kan worden nagekomen door About Valencia in geval van overmacht kan About Valencia niet aansprakelijk worden gesteld.
5.2. About Valencia heeft in het geval van overmacht het recht een verbintenis of (koop)overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

6. Artikel 6 – Intellectueel eigendom
6.1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van About Valencia is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij About Valencia.
6.2. Deze website en de producten uit de webshop zijn auteursrechtelijk beschermd en de informatie mag niet worden gekopieerd of verspreid.

7. Artikel 7 - Disclaimer
7.1. About Valencia sluit alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die in enig opzicht in verband kan worden gebracht met het gebruik van aboutvalencia.nl of zijn producten.